winter-3

Hvad er reglerne for vinterdæk og snekæder i udlandet? Få overblikket her og husk, at vi anbefaler alle bilister at sætte vinterdæk på bilen fra den første frost sætter ind.

Regler for vinterdæk i Europa

Så er det vinter, og skiferien kommer tættere på for mange familier. Det får flere til at spørge, hvilke regler der er for brug af vinterdæk og andet vinterudstyr i udlandet. Vi har derfor her lavet en oversigt, hvor du kan se reglerne for de mest populære skidestinationer samt Tyskland.

Sverige:

Vinterdæk
For køretøjer med en tilladt totalvægt på under 3500 kg er vinterdæk obligatorisk mellem 1. december og 31. marts i tilfælde af vintervej. Dvs. sne eller is på vejen eller en våd vejoverflade kombineret med temperaturer omkring eller under 0ºC. Dette gælder også for anhængere. Dækkene skal have en mønsterdybde på minimum 3 mm.

Politiet tager den endelig beslutning om, hvornår der er tale om vintervejr på specifikke veje. Er der ikke tale om vintervejr på vejene, må man principielt gerne køre med sommerdæk i perioden mellem mellem 1. december og 31. marts, selvom dette dog ikke anbefales.

Bøden for ikke at køre med vinterdæk i vintervejr er 1200 SEK.

Reglerne for vinterdæk gælder ikke køretøjer med en totalvægt over 3500 kg. Sådanne køretøjer må selv i vintervejr køre med sommerdæk. I så fald skal dækkene være mindst 5 mm dybe.

Pigdæk
Pigdæk er tilladt mellem 1. oktober og 15. april. Hvis vejr- og vejforholdene kræver det, er de også tilladt uden for denne periode. Dette vil oftest være tilfældet i den nordlige del af landet.

Benyttes pigdæk, skal de monteres på alle 4 hjul. For biler med pigdæk, der trækker en anhænger, er det kun nødvendigt at montere pigdæk på anhængeren, såfremt man kører på sne- eller isdækkede veje. Bemærk, at der kan være enkelte lokale restriktioner for kørsel med pigdæk. F.eks. er pigdæk ikke tilladt på Hornsgatan i Stockholm, på Odinsgatan og Friggagatan i Göteborg samt på Kungsgatan i Uppsala.

Man kan ikke leje pigdæk i Sverige, men de kan købes.

Snekæder
Det er tilladt at benytte snekæder på alle typer biler i Sverige, hvis vejr- og vejforhold kræver det. Der er ingen særlige fartgrænser for køretøjer med snekæder.

Det er ikke muligt at leje snekæder i Sverige, men de kan købes.

Andet udstyr
Det er nødvendigt, at bilen har sprinklervæske med antifrost, ligesom man skal medbringe en skovl til at fjerne sne. Det anbefales også at medbringe et reb, startkabler og sikkerhedsvest.

Norge:

Kig efter snefnugssymbolet på dine vinterdækI den norske færdselslov står der: “Når føret gør det nødvendigt, må et motorkøretøj ikke bruges, uden at hjulene er sikret tilstrækkeligt vejgreb ved hjælp af pigge, snekæder eller lignende”. Det betyder i praksis, at man om vinteren skal køre med vinterdæk eller pigdæk, og at man skal medbringe snekæder. Man kan nemlig komme i situationer, hvor vinterdæk ikke er nok, og da vil lovgivningen kræve, at man benytter snekæder. Vinterdækkene skal være mærket med M+S og et snefnugssymbol.

Vinterdæk skal monteres på alle 4 hjul og have en minimumdybde på 3 mm.

For køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg gælder det, at man uanset vejforholdene skal medbringe snekæder i vinterhalvåret. Der bliver ofte lavet kontroller ved grænsen for at tjekke, om der er snekæder med i bilen. Er der ikke det, bliver man bedt om at købe et sæt eller køre tilbage over grænsen.

Der i øvrigt i vinterhalvåret afgift for at køre med pigdæk omkring Bergen, Oslo og Trondheim. Afgiften bliver betalt via en mærkat, der gælder for alle tre byer.

Tyskland:

Vinterdæk
Ifølge loven skal biler i Tyskland være udstyret med vinterdæk, når der er sne, snesjap, frost eller is på vejene. Dækkene skal være vinterdæk mærket med M+S og et snefnugssymbol eller være helårsdæk mærket M+S. Derudover skal man sørge for, at sprinklervæsken er med antifrost. Er bilen ikke udstyret med dæk, der passer til vejrforholdene, kan man få en bøde på 40 euro. Hindrer bilen trafikken, fordi den ikke er udstyret med de rigtige dæk, kan bøden være 80 euro.

Der er ikke særskilt krav om vinterdæk på anhængere, men det anbefales.

Pigdæk
Det er ikke tilladt at køre med pigdæk i Tyskland.

Snekæder
Det er tilladt at benytte snekæder. I så fald er der en fartgrænse på 50 km/t. I bjergområder vil der i vintervejr være skilte, hvis snekæder er påkrævet.

Østrig:

Vinterdæk
Fra den 1. november til den 15.april skal der være vinterdæk på bilen, når det er vinterføre. Det vil sige, når vejene er dækket af sne, slud eller is. Vinterdækkene skal monteres på alle 4 hjul, og de skal være mærket med M+S og have en dybde på minimum 4 mm. Kørsel med sommerdæk kan dog accepteres, såfremt man har monteret snekæder på alle 4 hjul. I så fald er den anbefalede makshastighed 50 km/t.

Det er i øvrigt førerens ansvar, at bilen er udstyret med det nødvendige vinterudstyr. Hvis man lejer en bil, skal man derfor selv huske at tjekke, om der er det påkrævede vinterudstyr.

Pigdæk
Pigdæk er tilladt fra 1. oktober til 31. maj, dog kun på køretøjer op til 3.500 kg. Der skal i så fald være pigdæk på alle 4 hjul og på en evt. anhænger.

Maks. hastighed med pigdæk er på motorvej 100 km/t og på landevej 80 km/t.
Når man kører med pigdæk, skal der desuden i bagruden påsættes en “pigdæksmærkat”.

Snekæder
Snekæder er tilladt i Østrig. Kører man med snekæder, er den anbefalede maksimumhastighed 50 km/t.

Specielt for tunge køretøjer
Fra 15. november til 15. marts skal alle køretøjer over 3500 kg køre med vinterdæk på mindst en af køreakslerne og medbringe snekæder – uanset om der er sne på vejen eller ej. Vinterdækkene skal være mærket M+S, og radialdæk skal være mindst 5 mm dybe, mens diagonaldæk skal være mindst 6 mm dybe. Det er obligatorisk at køre med snekæder, når skiltningen indikerer det.

Schweiz:

Vinterdæk er ikke påbudt, men køretøjer, der ikke er udrustet til at køre i vintervejr, kan idømmes bøder. I praksis betyder det, at man skal køre med vinterdæk og medbringe snekæder.

Pigdæk
Pigdæk er tilladt i perioden fra 1. november til 30. april på køretøjer under 7500 kg samt på evt. anhængere. Piggene på maks være 1,5 mm. Det er dog forbudt at køre med pigdæk på motor- og motortrafikveje med undtagelse af San Bernardino- og St. Gotthard-vejtunnelerne, hvor pigdæk er tilladt.

Køretøjer med pigdæk må maks køre 80 km/t, hvilket skal angives på bilen i form af et fartklistermærke.

Snekæder
Snekæder er obligatoriske i områder, hvor der er skiltet med det. Snekæder monteres som minimum på de trækkende hjul.

Frankrig:

Det er ikke obligatorisk at køre med vinterdæk i Frankrig, men det anbefales, når der er sne eller is på vejene. Dækmønsteret skal minimum være 3,5 mm.

Pigdæk
Brugen af pigdæk er tilladt fra lørdagen før 1. november til den sidste søndag i marts på biler under 3500 kg samt kommercielle passagerkøretøjer. Max hastighed ved kørsel med pigdæk er 90 km/t. Hvis vejrforholdene kræver det, kan myndighederne udvide perioden for brug af pigdæk.

Snekæder
Når skiltnignen påbyder det, skal snekæder påføres alle køretøjer. Overholder man ikke dette krav, risikerer man en bøde. Makshastighed ved kørsel med snekæder er 50 km/t.

Italien:

Vinterdæk og snekæder
I Aostadalen skal bilen være udstyret med vinterdæk, eller man skal medbringe snekæder i perioden 15/10 til 15/4.
Ved skiltning omkring snekæder accepteres både kørsel med snekæder og med vinterdæk. Biler udstyret med snekæder må maks køre 50 km/t.

Pigdæk
Pigdæk er tilladt fra 15/11 til 15/3 for køretøjer under 3500 kg. Makshastighed på motorvej er 120 km/t, på landevej 90 km/t. Kører man med pigdæk skal alle køretøjets hjul være udstyret med pigdæk – også en evt. anhænger. Desuden anbefales stænklapper.

Kilde: FDM

Pin It on Pinterest